ค่าวัด ประเทศโครเอเชีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. ซาเกร็บ 10 °C
Zadar 10 °C
Split 10 °C