ค่าวัด ประเทศโครเอเชีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Rijeka 26 °C
2. Dubrovnik 24 °C
3. Pula 23 °C