ค่าวัด ประเทศโครเอเชีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Zadar 35 °C
2. Rijeka 33 °C
3. Pula 32 °C