ค่าวัด ประเทศโครเอเชีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Split 10 °C
2. Dubrovnik 9 °C
3. Pula 4 °C