ค่าวัด ประเทศโครเอเชีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Split 7 °C
Dubrovnik 7 °C
3. Pula 5 °C