ค่าวัด ประเทศโครเอเชีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Split 21 °C
Dubrovnik 21 °C
3. Zadar 17 °C