ค่าวัด ประเทศโครเอเชีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Zadar 22 °C
Split 22 °C
3. Pula 20 °C