ค่าวัด ประเทศโครเอเชีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Zadar 23 °C
2. Split 22 °C
Pula 22 °C