ค่าวัด ประเทศฮังการี

อุณหภูมิสูงสุด

1. บูดาเปสต์ 16 °C
2. Debrecen 14 °C
3. Szolnok 13 °C