ค่าวัด ประเทศฮังการี

อุณหภูมิสูงสุด

1. บูดาเปสต์ 6 °C
Kecskemét 6 °C
3. Szolnok 4 °C