ค่าวัด ประเทศฮังการี

อุณหภูมิสูงสุด

1. Szolnok 4 °C
2. บูดาเปสต์ 3 °C
3. Szeged 2 °C