ค่าวัด ประเทศฮังการี

อุณหภูมิสูงสุด

1. บูดาเปสต์ 2 °C
2. Papa -1 °C
Szolnok -1 °C