ค่าวัด ประเทศฮังการี

อุณหภูมิสูงสุด

1. Szolnok 17 °C
Debrecen 17 °C
Pécs 17 °C