ค่าวัด ประเทศฮังการี

อุณหภูมิสูงสุด

1. Debrecen 28 °C
2. Pécs 27 °C
Kecskemét 27 °C