ค่าวัด ประเทศฮังการี

อุณหภูมิสูงสุด

1. Pécs 21 °C
2. Kecskemét 20 °C
Szolnok 20 °C