ค่าวัด ประเทศฮังการี

อุณหภูมิสูงสุด

1. Debrecen 0 °C
2. Szeged -1 °C
Papa -1 °C