ค่าวัด ประเทศฮังการี

อุณหภูมิสูงสุด

1. Szolnok 14 °C
2. Szeged 13 °C
3. บูดาเปสต์ 12 °C