ค่าวัด ประเทศฮังการี

อุณหภูมิสูงสุด

1. Szolnok 24 °C
2. Debrecen 22 °C
Kecskemét 22 °C