ค่าวัด ประเทศฮังการี

อุณหภูมิสูงสุด

1. Szolnok 22 °C
2. บูดาเปสต์ 20 °C
Kecskemét 20 °C