ค่าวัด ประเทศฮังการี

อุณหภูมิสูงสุด

1. บูดาเปสต์ 21 °C
2. Szolnok 20 °C
3. Debrecen 19 °C