ค่าวัด ประเทศอินโดนีเซีย

ค่าวัดของ 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา อุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/h

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kota Palembang 32 °C
2. Kota Pekanbaru 31 °C
Halim Perdanakusuma 31 °C