ค่าวัด ประเทศอินโดนีเซีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kota Ambon 29 °C
Kota Palembang 29 °C
3. Juanda 28 °C