ค่าวัด ประเทศอินโดนีเซีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. East Jakarta 28 °C
จาการ์ตา 28 °C
3. Kota Denpasar 27 °C