ค่าวัด ประเทศอินโดนีเซีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. จาการ์ตา 29 °C
2. Kota Manado 27 °C
3. Kota Jayapura 26 °C