ค่าวัด เกาะไอร์แลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. St.Athan 5 °C
2. Gloucestershire 4 °C
3. Shannon 3 °C