ค่าวัด เกาะไอร์แลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Shannon 4 °C
Connaught 4 °C
3. Cork 3 °C