ค่าวัด เกาะไอร์แลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Shannon 15 °C
Baldonnell 15 °C
ดับลิน 15 °C