ค่าวัด เกาะไอร์แลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Shannon 3 °C
2. St.Athan 2 °C
3. Cork 1 °C