ค่าวัด เกาะไอร์แลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. ดับลิน 18 °C
2. Baldonnell 17 °C
3. St.Athan 16 °C