ค่าวัด เกาะไอร์แลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Shannon 15 °C
2. Baldonnell 14 °C
3. ดับลิน 13 °C