ค่าวัด เกาะไอร์แลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Gloucestershire 19 °C
Baldonnell 19 °C
3. Shannon 18 °C