ค่าวัด เกาะไอร์แลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Gloucestershire 12 °C
Shannon 12 °C
3. Cork 10 °C