ค่าวัด เกาะไอร์แลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. ดับลิน 7 °C
St.Athan 7 °C
Baldonnell 7 °C