ค่าวัด เกาะไอร์แลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. St.Athan 8 °C
2. Cork 6 °C
Shannon 6 °C