ค่าวัด เกาะไอร์แลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Connaught 19 °C
Gloucestershire 19 °C
Shannon 19 °C