ค่าวัด ประเทศอิรัก

อุณหภูมิสูงสุด

1. Basrah 33 °C
2. النجف 29 °C
3. Sulaymaniyah 25 °C