ค่าวัด ประเทศอิรัก

อุณหภูมิสูงสุด

1. النجف 31 °C
2. Basrah 30 °C
3. Sulaymaniyah 18 °C