ค่าวัด ประเทศอิรัก

อุณหภูมิสูงสุด

1. Basrah 12 °C
2. النجف 9 °C
3. Sulaymaniyah -2 °C