ค่าวัด ประเทศอิรัก

อุณหภูมิสูงสุด

1. Al Asad Airfield 40 °C
2. Basrah 39 °C
3. النجف 36 °C