ค่าวัด ประเทศไอซ์แลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Keflavík 9 °C
2. เรคยาวิก 8 °C
3. Akureyri 4 °C