ค่าวัด ประเทศไอซ์แลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Akurnes 10 °C
2. Keflavík 9 °C
เรคยาวิก 9 °C