ค่าวัด ประเทศจอร์แดน

อุณหภูมิสูงสุด

1. العقبة 30 °C
2. Amman 23 °C
Amman 23 °C