ค่าวัด ประเทศจอร์แดน

อุณหภูมิสูงสุด

1. العقبة 14 °C
2. Amman 8 °C
3. Amman 6 °C