ค่าวัด ประเทศเคนยา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Malindi 27 °C
2. Kisumu 21 °C
3. ไนโรบี 18 °C