ค่าวัด ประเทศเคนยา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Malindi 30 °C
Mombasa 30 °C
3. Kisumu 25 °C