ค่าวัด ประเทศเคนยา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Wajir 24 °C
2. Mombasa 22 °C
3. Kisumu 20 °C