ค่าวัด ประเทศเคนยา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Mombasa 22 °C
2. ไนโรบี 15 °C
ไนโรบี 15 °C