ค่าวัด ประเทศเคนยา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Wajir 32 °C
2. Malindi 27 °C
3. Mombasa 26 °C