ค่าวัด เกาหลีใต้

อุณหภูมิสูงสุด

1. Chongju 34 °C
ปูซาน 34 °C
โซล 34 °C