ค่าวัด เกาหลีใต้

อุณหภูมิสูงสุด

1. 제주시 5 °C
2. Yangyang 2 °C
3. ปูซาน 0 °C