ค่าวัด ประเทศลิทัวเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kaunas 23 °C
2. วิลนีอุส 22 °C
3. เชาเล 20 °C