ค่าวัด ประเทศลิทัวเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Palanga 1 °C
2. Kaunas -1 °C
3. เชาเล -2 °C