ค่าวัด ประเทศลิทัวเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Palanga -1 °C
2. เชาเล -2 °C
Kaunas -2 °C