ค่าวัด ประเทศลิทัวเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Palanga 13 °C
2. เชาเล 11 °C
Kaunas 11 °C