ค่าวัด ประเทศลิทัวเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kaunas 16 °C
วิลนีอุส 16 °C
3. เชาเล 15 °C