ค่าวัด ประเทศลิทัวเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Palanga -2 °C
2. Kaunas -3 °C
3. เชาเล -5 °C