ค่าวัด ประเทศลิทัวเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. วิลนีอุส 17 °C
2. Kaunas 15 °C
3. เชาเล 14 °C