ค่าวัด ประเทศลิทัวเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Palanga 7 °C
2. Kaunas 4 °C
เชาเล 4 °C