ค่าวัด ประเทศลิทัวเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Palanga 19 °C
2. วิลนีอุส 18 °C
3. Kaunas 17 °C