ค่าวัด ประเทศลิทัวเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kaunas 20 °C
2. วิลนีอุส 19 °C
3. เชาเล 15 °C