ค่าวัด ประเทศลิทัวเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Palanga 11 °C
2. เชาเล 5 °C
Kaunas 5 °C