ค่าวัด ประเทศลิทัวเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Palanga 19 °C
วิลนีอุส 19 °C
3. Kaunas 18 °C