ค่าวัด ประเทศลิทัวเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Palanga 7 °C
2. เชาเล 6 °C
Kaunas 6 °C