ค่าวัด ประเทศลิทัวเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Palanga 2 °C
2. เชาเล 0 °C
Kaunas 0 °C