ค่าวัด ประเทศลิทัวเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Palanga 18 °C
2. วิลนีอุส 17 °C
เชาเล 17 °C