ค่าวัด ประเทศลัตเวีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Liepaja 3 °C
2. Ventspils 2 °C
3. ริกา 1 °C