ค่าวัด ประเทศลัตเวีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Liepaja 7 °C
2. Ventspils 6 °C
3. ริกา 4 °C