ค่าวัด ประเทศลัตเวีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Ventspils -2 °C
Liepaja -2 °C
ริกา -2 °C