ค่าวัด ประเทศลัตเวีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Liepaja 11 °C
2. Ventspils 10 °C
3. ริกา 6 °C