ค่าวัด ประเทศลัตเวีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Liepaja 1 °C
2. Ventspils -1 °C
3. ริกา -2 °C