ค่าวัด ประเทศลัตเวีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Ventspils 18 °C
Liepaja 18 °C
3. ริกา 17 °C