ค่าวัด ประเทศลัตเวีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. ริกา 17 °C
Ventspils 17 °C
Liepaja 17 °C