ค่าวัด ประเทศลัตเวีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Ventspils 11 °C
Liepaja 11 °C
ริกา 11 °C