ค่าวัด ประเทศลัตเวีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Liepaja -3 °C
2. ริกา -5 °C
Ventspils -5 °C