ค่าวัด ประเทศลัตเวีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Ventspils 23 °C
ริกา 23 °C
3. Liepaja 21 °C