ค่าวัด สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์

ค่าวัดของ 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา อุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/hลมปานกลาง ในค่า km/h

อุณหภูมิสูงสุด

1. Majuro 30 °C
2. Kwajalein 29 °C
Majuro Atoll 29 °C