ค่าวัด สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Majuro 28 °C
2. Kwajalein 27 °C
Majuro Atoll 27 °C