ค่าวัด สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kwajalein 27 °C
Majuro 27 °C
3. Majuro Atoll 25 °C