ค่าวัด ประเทศโมซัมบิก

อุณหภูมิสูงสุด

1. Pemba 25 °C
2. Nampula 24 °C
3. Quelimane 23 °C