ค่าวัด ประเทศโมซัมบิก

อุณหภูมิสูงสุด

1. Tete 21 °C
2. Nampula 19 °C
3. Maputo 17 °C