ค่าวัด ประเทศโมซัมบิก

อุณหภูมิสูงสุด

1. Pemba 25 °C
Quelimane 25 °C
3. Tete 24 °C