ค่าวัด ประเทศโมซัมบิก

อุณหภูมิสูงสุด

1. Pemba 22 °C
2. Nampula 19 °C
Quelimane 19 °C