ค่าวัด ประเทศโมซัมบิก

อุณหภูมิสูงสุด

1. Tete 29 °C
2. Pemba 25 °C
3. Nampula 24 °C