ค่าวัด ประเทศโมซัมบิก

อุณหภูมิสูงสุด

1. Lichinga 23 °C
2. Pemba 21 °C
Quelimane 21 °C