ค่าวัด ประเทศนามิเบีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Ondangwa 37 °C
2. Grootfontein 36 °C
3. Windhoek 32 °C