ค่าวัด ประเทศนามิเบีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Walvis Bay 16 °C
2. Ondangwa 12 °C
Keetmanshoop 12 °C