ค่าวัด ประเทศนามิเบีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Mariental 34 °C
2. Ondangwa 33 °C
3. Okaukuejo 32 °C