ค่าวัด ประเทศนามิเบีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Walvis Bay 28 °C
2. Ondangwa 27 °C
3. Okaukuejo 26 °C