ค่าวัด ประเทศนามิเบีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Mariental 31 °C
2. Okaukuejo 29 °C
3. Ondangwa 28 °C