ค่าวัด ประเทศนามิเบีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Lüderitz 34 °C
Walvis Bay 34 °C
3. Ondangwa 27 °C