ค่าวัด ประเทศนามิเบีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Keetmanshoop 20 °C
2. Lüderitz 19 °C
Walvis Bay 19 °C