ค่าวัด ประเทศไนเจอร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Agadez 34 °C
2. Zinder 31 °C
3. Niamey 30 °C