ค่าวัด ประเทศไนเจอร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Agadez 36 °C
2. Zinder 33 °C
3. Niamey 31 °C