ค่าวัด ประเทศไนเจอร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Agadez 31 °C
Tahoua 31 °C
3. Zinder 30 °C