ค่าวัด ประเทศไนเจอร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Niamey 42 °C
2. Maradi 41 °C
3. Tahoua 40 °C