ค่าวัด ประเทศไนเจอร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Niamey 38 °C
2. Maradi 36 °C
Zinder 36 °C