ค่าวัด ประเทศไนเจอร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Agadez 36 °C
2. Niamey 34 °C
Zinder 34 °C