ค่าวัด ประเทศไนเจอร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Niamey 31 °C
2. Tahoua 29 °C
Maradi 29 °C