ค่าวัด ประเทศไนเจอร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Agadez 25 °C
Tahoua 25 °C
3. Niamey 22 °C