ค่าวัด เกาะนอร์ฟอล์ก

ค่าวัดของ 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา อุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaลม ในค่า km/h