ค่าวัด ประเทศไนจีเรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kaduna 36 °C
Kano 36 °C
3. Ilorin 34 °C