ค่าวัด ประเทศไนจีเรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Port Harcourt 28 °C
Abuja 28 °C
ลากอส 28 °C