ค่าวัด ประเทศนิการากัว

อุณหภูมิสูงสุด

1. Chinandega 32 °C
2. Rivas 31 °C
Juigalpa 31 °C