ค่าวัด ประเทศนิการากัว

อุณหภูมิสูงสุด

1. Juigalpa 32 °C
Chinandega 32 °C
มานากัว 32 °C