ค่าวัด ประเทศนิวซีแลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Auckland 15 °C
2. Wellington 11 °C
Christchurch 11 °C