ค่าวัด ประเทศปานามา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Tocumen (Panama) 30 °C
David 30 °C
3. ปานามาซิตี 27 °C