ค่าวัด ประเทศปานามา

อุณหภูมิสูงสุด

1. ปานามาซิตี 25 °C
2. David 23 °C
3. Tocumen (Panama) 22 °C