ค่าวัด ประเทศปานามา

อุณหภูมิสูงสุด

1. David 27 °C
2. ปานามาซิตี 23 °C
3. Tocumen (Panama) 22 °C