ค่าวัด ประเทศปานามา

อุณหภูมิสูงสุด

1. ปานามาซิตี 28 °C
2. Tocumen (Panama) 27 °C
David 27 °C