ค่าวัด ประเทศปานามา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Tocumen (Panama) 29 °C
2. ปานามาซิตี 28 °C
3. David 26 °C