ค่าวัด ประเทศปานามา

อุณหภูมิสูงสุด

1. ปานามาซิตี 32 °C
2. Tocumen (Panama) 31 °C
3. David 29 °C