ค่าวัด ประเทศเปรู

อุณหภูมิสูงสุด

1. Pucallpa 24 °C
Iquitos 24 °C
3. Chiclayo 20 °C