ค่าวัด ประเทศเปรู

อุณหภูมิสูงสุด

1. Pucallpa 25 °C
2. Iquitos 23 °C
3. Chiclayo 17 °C