ค่าวัด ประเทศฟิลิปปินส์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Angeles 33 °C
Olongapo City / Subic Bay 33 °C
3. Romblon 32 °C