ค่าวัด ประเทศฟิลิปปินส์

อุณหภูมิสูงสุด

1. มะนิลา 30 °C
Cebu 30 °C
3. Davao 28 °C