ค่าวัด ประเทศฟิลิปปินส์

ค่าวัดของ 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา อุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/h

อุณหภูมิสูงสุด

1. Davao 26 °C
Laoag 26 °C
3. Olongapo City / Subic Bay 25 °C