ค่าวัด ประเทศฟิลิปปินส์

อุณหภูมิสูงสุด

1. มะนิลา 30 °C
2. Masbate 28 °C
3. Angeles 27 °C