ค่าวัด ประเทศฟิลิปปินส์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Olongapo City / Subic Bay 26 °C
2. มะนิลา 25 °C
Masbate 25 °C