ค่าวัด ประเทศฟิลิปปินส์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Romblon 31 °C
2. Laoag 29 °C
มะนิลา 29 °C