ค่าวัด ประเทศฟิลิปปินส์

อุณหภูมิสูงสุด

1. มะนิลา 27 °C
2. Masbate 26 °C
Dumaguete 26 °C