ค่าวัด ประเทศฟิลิปปินส์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Dumaguete 30 °C
Angeles 30 °C
มะนิลา 30 °C