ค่าวัด ประเทศปากีสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Multan 36 °C
2. پشاور 33 °C
لاھور 33 °C