ค่าวัด ประเทศปากีสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Multan 29 °C
การาจี 29 °C
3. Nawabshah 28 °C