ค่าวัด ประเทศปากีสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Multan 33 °C
2. لاھور 29 °C
การาจี 29 °C