ค่าวัด ประเทศปากีสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. การาจี 13 °C
2. Nawabshah 11 °C
3. لاھور 8 °C