ค่าวัด ประเทศปากีสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. การาจี 32 °C
2. Multan 31 °C
3. لاھور 29 °C