ค่าวัด ประเทศปากีสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Multan 30 °C
Nawabshah 30 °C
การาจี 30 °C