ค่าวัด ประเทศปากีสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. การาจี 18 °C
2. لاھور 10 °C
Multan 10 °C