ค่าวัด ประเทศปากีสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Multan 31 °C
2. การาจี 28 °C
3. Nawabshah 27 °C