ค่าวัด ประเทศปากีสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Multan 31 °C
2. การาจี 30 °C
3. لاھور 29 °C