ค่าวัด ประเทศปากีสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Multan 30 °C
2. การาจี 28 °C
3. پشاور 27 °C