ค่าวัด ประเทศปากีสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. การาจี 21 °C
2. Multan 13 °C
3. อิสลามาบัด 12 °C