ค่าวัด ประเทศปากีสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Multan 35 °C
Nawabshah 35 °C
3. پشاور 32 °C