ค่าวัด ประเทศปากีสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Nawabshah 32 °C
การาจี 32 °C
3. پشاور 25 °C