ค่าวัด ประเทศปากีสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. การาจี 15 °C
2. پشاور 11 °C
Multan 11 °C