ค่าวัด เปอร์โตริโก

อุณหภูมิสูงสุด

1. San Juan 28 °C
Roosevelt Roads 28 °C
3. Aquadilla 27 °C