ค่าวัด เปอร์โตริโก

อุณหภูมิสูงสุด

1. San Juan 24 °C
2. Aquadilla 22 °C
Ponce 22 °C