ค่าวัด เปอร์โตริโก

อุณหภูมิสูงสุด

1. San Juan 30 °C
2. Roosevelt Roads 29 °C
3. Aquadilla 27 °C