ค่าวัด เปอร์โตริโก

อุณหภูมิสูงสุด

1. San Juan 29 °C
Roosevelt Roads 29 °C
3. Aquadilla 28 °C