ค่าวัด เปอร์โตริโก

อุณหภูมิสูงสุด

1. San Juan 23 °C
Roosevelt Roads 23 °C
3. Aquadilla 20 °C