ค่าวัด เปอร์โตริโก

อุณหภูมิสูงสุด

1. San Juan 26 °C
Roosevelt Roads 26 °C
3. Aquadilla 24 °C