ค่าวัด เปอร์โตริโก

อุณหภูมิสูงสุด

1. Aquadilla 29 °C
San Juan 29 °C
Roosevelt Roads 29 °C