ค่าวัด ประเทศเซอร์เบีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Beograd 13 °C
2. Vršac 12 °C
3. Ниш 11 °C