ค่าวัด ประเทศเซอร์เบีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Beograd 24 °C
2. Ниш 20 °C
3. Vršac 19 °C