ค่าวัด ประเทศเซอร์เบีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Vršac 2 °C
2. Beograd 0 °C
3. Ниш -1 °C