ค่าวัด ประเทศเซอร์เบีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Beograd 11 °C
2. Vršac 6 °C
Ниш 6 °C