ค่าวัด ประเทศเซอร์เบีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Beograd 5 °C
2. Ниш 3 °C
3. Vršac 0 °C