ค่าวัด ประเทศเซอร์เบีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Ниш 24 °C
2. พริชตีนา 20 °C
3. Gnjilane 18.9 °C