ค่าวัด ประเทศสโลวีเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Maribor 8 °C
2. Portorož 5 °C
3. ลูบลิยานา 4 °C