ค่าวัด ประเทศสโลวีเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Portorož 9 °C
2. Maribor 3 °C
3. ลูบลิยานา 2 °C