ค่าวัด ประเทศสโลวีเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Portorož 31 °C
2. Maribor 27 °C
3. ลูบลิยานา 26 °C