ค่าวัด ประเทศสโลวีเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Maribor 21 °C
2. Portorož 20 °C
ลูบลิยานา 20 °C