ค่าวัด ประเทศสโลวีเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Portorož 10 °C
2. Maribor 7 °C
3. ลูบลิยานา 0 °C