ค่าวัด ประเทศสโลวีเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Portorož 14 °C
2. Maribor 10 °C
3. ลูบลิยานา 9 °C