ค่าวัด ประเทศสโลวีเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Portorož 20 °C
2. Maribor 17 °C
ลูบลิยานา 17 °C