ค่าวัด ประเทศสโลวีเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Portorož 5 °C
2. ลูบลิยานา 0 °C
Maribor 0 °C