ค่าวัด ประเทศสโลวีเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Portorož 21 °C
2. ลูบลิยานา 18 °C
Maribor 18 °C