ค่าวัด ประเทศสโลวีเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Portorož 20 °C
2. ลูบลิยานา 14 °C
3. Maribor 13 °C