ค่าวัด ประเทศสโลวีเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Portorož 18 °C
2. ลูบลิยานา 15 °C
Maribor 15 °C