ค่าวัด ประเทศสโลวาเกีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Žilina 9 °C
2. Sliac 8 °C
Poprad 8 °C