ค่าวัด ประเทศสโลวาเกีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. บราติสลาวา 5 °C
Piestany 5 °C
3. Žilina 4 °C