ค่าวัด ประเทศสโลวาเกีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. บราติสลาวา 31 °C
Piestany 31 °C
3. Sliac 30 °C