ค่าวัด ประเทศสโลวาเกีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. บราติสลาวา 23 °C
2. Piestany 22 °C
3. Sliac 21 °C