ค่าวัด ประเทศสโลวาเกีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. บราติสลาวา 2 °C
2. Sliac 1 °C
3. Piestany 0 °C