ค่าวัด ประเทศสโลวาเกีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Piestany -1 °C
2. บราติสลาวา -2 °C
Žilina -2 °C