ค่าวัด ประเทศสโลวาเกีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. บราติสลาวา 25 °C
Piestany 25 °C
Košice 25 °C