ค่าวัด ประเทศสโลวาเกีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. บราติสลาวา 13 °C
2. Piestany 12 °C
Sliac 12 °C