ค่าวัด ประเทศเซเนกัล

อุณหภูมิสูงสุด

1. Saint-Louis 42 °C
2. Podor 41 °C
Linguere 41 °C