ค่าวัด ประเทศเอลซัลวาดอร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Acajutla 30 °C
2. Las Flores 28 °C
3. Santa Ana 27 °C