ค่าวัด ซีเรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Al Lādhiqīyah 13 °C
2. Kamishli 11 °C
3. Dimashq 9 °C