ค่าวัด ซีเรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Al Lādhiqīyah 25 °C
2. Dimashq 23 °C
3. Kamishli 19 °C