ค่าวัด ซีเรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kamishli 31 °C
2. Al Lādhiqīyah 28 °C
3. Dimashq 27 °C