ค่าวัด ประเทศเติร์กเมนิสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Mary 12 °C
2. Turkmenbashi 11 °C
3. Aşgabat 10 °C