ค่าวัด ประเทศเติร์กเมนิสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Aşgabat 16 °C
Mary 16 °C
3. Dashoguz 14 °C