ค่าวัด ประเทศเติร์กเมนิสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Turkmenbashi 1 °C
2. Aşgabat -2 °C
3. Mary -3 °C