ค่าวัด ประเทศเติร์กเมนิสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Aşgabat 27 °C
2. Dashoguz 23 °C
3. Turkmenbashi 22 °C