ค่าวัด ประเทศเติร์กเมนิสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Mary 38 °C
2. Dashoguz 35 °C
3. Aşgabat 31 °C