ค่าวัด ประเทศเติร์กเมนิสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Aşgabat 19 °C
2. Mary 18 °C
3. Turkmenbashi 16 °C