ค่าวัด ประเทศเติร์กเมนิสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Mary 17 °C
2. Aşgabat 9 °C
3. Turkmenbashi 4 °C