ค่าวัด ประเทศเติร์กเมนิสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Turkmenbashi 31 °C
2. Aşgabat 29 °C
3. Mary 24 °C