ค่าวัด ประเทศเติร์กเมนิสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Turkmenbashi 5 °C
Mary 5 °C
Aşgabat 5 °C