ค่าวัด ประเทศเติร์กเมนิสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Aşgabat 32 °C
Dashoguz 32 °C
3. Mary 30 °C