ค่าวัด ประเทศเติร์กเมนิสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Aşgabat 37 °C
2. Mary 36 °C
3. Dashoguz 34 °C