ค่าวัด ประเทศตองกา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Lupepau'u/Vava'u 24 °C
2. Pangai/Lifuka Island 23 °C
3. Nuku'alofa Fua'amotu 22 °C