ค่าวัด ประเทศตุรกี

map

ค่าวัดของ 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา อุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/h

อุณหภูมิสูงสุด

1. Adana/Incirlik 34 °C
2. Topel Tur-Afb 31 °C
Bursa 31 °C