ค่าวัด ไต้หวัน

อุณหภูมิสูงสุด

1. ไทเป 27 °C
2. ไทเป 26 °C
Gaoxiong 26 °C