ค่าวัด ไต้หวัน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Gaoxiong 22 °C
2. ไทเป 20 °C
Ali Shan 20 °C