ค่าวัด ไต้หวัน

อุณหภูมิสูงสุด

1. ไทเป 32 °C
2. ไทเป 31 °C
3. Gaoxiong 26 °C