ค่าวัด ไต้หวัน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Gaoxiong 28 °C
2. ไทเป 24 °C
Ali Shan 24 °C