ค่าวัด แทนซาเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Mwanza 27 °C
2. Zanzibar 26 °C
3. Kilimanjaro International Airport 25 °C