ค่าวัด แทนซาเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Zanzibar 26 °C
Dar es Salaam 26 °C
3. Kilimanjaro International Airport 20 °C