ค่าวัด แทนซาเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Zanzibar 28 °C
2. Dar es Salaam 27 °C
3. Mwanza 23 °C