ค่าวัด แทนซาเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Musoma 30 °C
Tabora 30 °C
3. Kigoma 29 °C