ค่าวัด แทนซาเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Tabora 32 °C
2. Kigoma 30 °C
3. Kilimanjaro International Airport 29 °C