ค่าวัด แทนซาเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Zanzibar 25 °C
2. Dar es Salaam 21 °C
3. Mwanza 20 °C