ค่าวัด แทนซาเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Zanzibar 24 °C
2. Tabora 23 °C
Mwanza 23 °C