ค่าวัด แทนซาเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Tabora 34 °C
2. Mkoa wa Morogoro 32 °C
Musoma 32 °C