ค่าวัด ประเทศยูเครน

map

ค่าวัดของ 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา อุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/h

อุณหภูมิสูงสุด

1. Харків 23 °C
Zaporizhzhia / Mokraya 23 °C
3. Dnipropetrovs'k 21 °C