ค่าวัด ประเทศยูเครน

ค่าวัดของ 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา อุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/h

อุณหภูมิสูงสุด

1. เคียฟ 21 °C
2. Ivano-Frankivsk 20 °C
Krivy Losavatka 20 °C