ค่าวัด ประเทศยูกันดา

ค่าวัดของ 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา ลม ในค่า km/h