ค่าวัด ประเทศอุรุกวัย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Salto 16 °C
2. Melilla 15 °C
3. Durazno 14 °C