ค่าวัด ประเทศอุรุกวัย

อุณหภูมิสูงสุด

1. มอนเตวิเดโอ 9 °C
2. Capitan Corbeta 8 °C
Melilla 8 °C