ค่าวัด ประเทศอุซเบกิสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Termiz 14 °C
2. Samarqand 13 °C
3. Buxoro 12 °C