ค่าวัด ประเทศอุซเบกิสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. ทาชเคนต์ 25 °C
2. Termiz 22 °C
3. Samarqand 21 °C