ค่าวัด ประเทศอุซเบกิสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Termiz 19 °C
2. Buxoro 18 °C
3. Nukus 16 °C