ค่าวัด ประเทศอุซเบกิสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Termiz 1 °C
2. ทาชเคนต์ -2 °C
3. Samarqand -4 °C