ค่าวัด ประเทศอุซเบกิสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Buxoro 28 °C
2. Termiz 26 °C
ทาชเคนต์ 26 °C