ค่าวัด ประเทศอุซเบกิสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Termiz 16 °C
2. ทาชเคนต์ 15 °C
Samarqand 15 °C