ค่าวัด ประเทศอุซเบกิสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Termiz 6 °C
2. Samarqand 5 °C
3. ทาชเคนต์ 4 °C