ค่าวัด ประเทศอุซเบกิสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Termiz 42 °C
2. ทาชเคนต์ 39 °C
3. Buxoro 38 °C