ค่าวัด ประเทศอุซเบกิสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Nukus 39 °C
2. Urgench 38 °C
Buxoro 38 °C