ค่าวัด ประเทศอุซเบกิสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. ทาชเคนต์ 20 °C
2. Buxoro 18 °C
3. Samarqand 16 °C