ค่าวัด ประเทศอุซเบกิสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Termiz 9 °C
2. Buxoro 5 °C
3. Nukus 4 °C