ค่าวัด ประเทศอุซเบกิสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Buxoro 23 °C
2. Nukus 22 °C
ทาชเคนต์ 22 °C