ค่าวัด ประเทศเวียดนาม

อุณหภูมิสูงสุด

1. Thành Phố Hồ Chí Minh 25 °C
2. Đà Nẵng 20 °C
3. เว้ 17 °C