ค่าวัด ประเทศเวียดนาม

อุณหภูมิสูงสุด

1. Đà Nẵng 27 °C
2. ฮานอย 26 °C
เว้ 26 °C