ค่าวัด ประเทศเวียดนาม

อุณหภูมิสูงสุด

1. ฮานอย 29 °C
2. เว้ 28 °C
Thành Phố Hồ Chí Minh 28 °C