ค่าวัด ประเทศเวียดนาม

อุณหภูมิสูงสุด

1. Thành Phố Hồ Chí Minh 31 °C
2. เว้ 27 °C
3. Đà Nẵng 26 °C