ค่าวัด ประเทศเวียดนาม

อุณหภูมิสูงสุด

1. เว้ 32 °C
2. ฮานอย 30 °C
3. Đà Nẵng 28 °C