ค่าวัด ประเทศเวียดนาม

อุณหภูมิสูงสุด

1. Thành Phố Hồ Chí Minh 27 °C
2. Đà Nẵng 22 °C
3. เว้ 21 °C