ค่าวัด ประเทศเวียดนาม

อุณหภูมิสูงสุด

1. Thành Phố Hồ Chí Minh 29 °C
2. ฮานอย 26 °C
เว้ 26 °C