ค่าวัด ประเทศเวียดนาม

อุณหภูมิสูงสุด

1. ฮานอย 35 °C
2. เว้ 29 °C
3. Đà Nẵng 28 °C