ค่าวัด ประเทศเวียดนาม

อุณหภูมิสูงสุด

1. ฮานอย 31 °C
2. เว้ 30 °C
Đà Nẵng 30 °C