ค่าวัด ประเทศเวียดนาม

อุณหภูมิสูงสุด

1. เว้ 36 °C
Đà Nẵng 36 °C
3. ฮานอย 34 °C