ค่าวัด ประเทศเวียดนาม

อุณหภูมิสูงสุด

1. Đà Nẵng 28 °C
Thành Phố Hồ Chí Minh 28 °C
3. ฮานอย 27 °C