ค่าวัด ประเทศเวียดนาม

อุณหภูมิสูงสุด

1. Đà Nẵng 28 °C
2. เว้ 27 °C
3. ฮานอย 26 °C