ค่าวัด ประเทศเวียดนาม

อุณหภูมิสูงสุด

1. Thành Phố Hồ Chí Minh 28 °C
2. ฮานอย 26 °C
3. Đà Nẵng 22 °C