ค่าวัด ประเทศวานูอาตู

อุณหภูมิสูงสุด

1. Sola 26 °C
2. Lamap 24 °C
3. Port Vila 18 °C