ค่าวัด ประเทศแอฟริกาใต้

map

ค่าวัดของ 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา อุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/h

อุณหภูมิสูงสุด

1. Alexander Bay 32 °C
2. Langebaanweg 29 °C
3. Upington 28 °C