สภาพอากาศ ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ibiza 15 °C
São Tomé 29 °C
Europa Island 28 °C
Playa Bavaro 27 °C
Montego Bay 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ