สภาพอากาศ ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Agía Nápa 17 °C
Russel Island 25 °C
Bridgetown 27 °C
San Cristóbal Airport 27 °C
Betio 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ