สภาพอากาศ แองกวิลลา

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 14 °C
Sankt Petersinsel 22 °C
Ibiza 25 °C
Valletta 28 °C
Ηράκλειο 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ