สภาพอากาศ แองกวิลลา

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 6 °C
Scarborough 27 °C
Nadi 30 °C
Rarotonga International Airport 27 °C
Fa'a'ā International Airport 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ