สภาพอากาศ แองกวิลลา

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ρόδος 19 °C
Ηράκλειο 20 °C
Saint Helena Island 21 °C
Europa Island 26 °C
Cargados Carajos Shoals 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ