สภาพอากาศ แองกวิลลา

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 14 °C
Crête Anita 4 °C
Nassau 29 °C
Bridgetown 29 °C
Fort George Point 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ