สภาพอากาศ ประเทศแองโกลา

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Îles Glorieuses 27 °C
Europa Island 25 °C
Le Donjon 5 °C
Fort George Point 29 °C
Klein Bonaire 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ