สภาพอากาศ ทวีปแอนตาร์กติกา

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 7 °C
Saint-Denis 29 °C
Le Donjon 8 °C
Crête Anita 7 °C
Victoria 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
Ηράκλειο 14 °C
เยรูซาเลม 11 °C
การาจี 30 °C
นิวเดลี 27 °C
Windhoek 29 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง