สภาพอากาศ ทวีปแอนตาร์กติกา

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Valletta 20 °C
Principe 28 °C
Saint-Denis 26 °C
Crête Anita 5 °C
Key West 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
Copenhagen Airport 16 °C
Orly 25 °C
ตูริน 29 °C
Ankara Esenboğa Havalimanı 20 °C
กรุงเทพมหานคร 34 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง