สภาพอากาศ ทวีปแอนตาร์กติกา

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Rodrigues Island 27 °C
Le Donjon 6 °C
Victoria 28 °C
Philipsburg 28 °C
Klein Bonaire 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
สตอกโฮล์ม 2 °C
Orly 9 °C
บูดาเปสต์ 7 °C
Gothatar9 22 °C
เกาะสมุย 26 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง