สภาพอากาศ ทวีปแอนตาร์กติกา

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 13 °C
Espargos 25 °C
Agía Nápa 28 °C
Velana International Airport 29 °C
Agalega Islands 26 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
ลองเยียร์เบียน 16 °C
อัมสเตอร์ดัม 25 °C
เยรูซาเลม 34 °C
กาซาบลังกา 25 °C
Windhoek 24 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง