สภาพอากาศ อเมริกันซามัว

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 7 °C
Espargos 22 °C
Saint Helena Island 24 °C
Saint-Denis 29 °C
ซังตูอังตอนีอู 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ