สภาพอากาศ อเมริกันซามัว

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 6 °C
Las Palmas de Gran Canaria 19 °C
Saint-Denis 29 °C
Agalega Islands 30 °C
Rodrigues Island 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ