สภาพอากาศ อเมริกันซามัว

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Sankt Petersinsel 33 °C
กาลยารี 16 °C
Saint Helena Island 24 °C
Cargados Carajos Shoals 27 °C
Key West 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ