สภาพอากาศ อเมริกันซามัว

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 27 °C
ท่าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิม นาเซอร์ 30 °C
Îles Glorieuses 26 °C
Agalega Islands 27 °C
Scarborough 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ