สภาพอากาศ อเมริกันซามัว

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Espargos 25 °C
Cagliari 24 °C
Saint-Denis 25 °C
Port-au-Prince 28 °C
Pointe-à-Pitre 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ