สภาพอากาศ อเมริกันซามัว

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 2 °C
Reykjavík 6 °C
Îles Glorieuses 28 °C
Russel Island 25 °C
Nassau 24 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ