สภาพอากาศ อเมริกันซามัว

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ρόδος 20 °C
Velana International Airport 29 °C
Saint-Denis 26 °C
Cité La Cure 26 °C
Faux Sommet 16 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ