สภาพอากาศ อเมริกันซามัว

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 20 °C
Valletta 20 °C
Las Palmas de Gran Canaria 19 °C
Santo António 29 °C
Saint-Denis 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ