สภาพอากาศ อเมริกันซามัว

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Crête Anita 5 °C
Hamilton 23 °C
Port-au-Prince 28 °C
Oranjestad 27 °C
Porpoise Island 8 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ