สภาพอากาศ อเมริกันซามัว

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Espargos 23 °C
São Tomé 29 °C
Russel Island 26 °C
Port-au-Prince 29 °C
Santo Domingo 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ