สภาพอากาศ อเมริกันซามัว

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 11 °C
Sankt Petersinsel 19 °C
Ρόδος 26 °C
Velana International Airport 29 °C
Las Palmas de Gran Canaria 22 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ