สภาพอากาศ อเมริกันซามัว

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ρόδος 21 °C
Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport 26 °C
Crête Anita 3 °C
Puerto Plata 28 °C
Santo Domingo 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ