สภาพอากาศ อเมริกันซามัว

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 14 °C
Palma de Mallorca 25 °C
Cagliari 24 °C
Agía Nápa 24 °C
Faux Sommet 15 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ