สภาพอากาศ อเมริกันซามัว

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Ibiza 19 °C
Las Palmas de Gran Canaria 22 °C
Cité La Cure 26 °C
Le Donjon 5 °C
Mamoudzou 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ