สภาพอากาศ อเมริกันซามัว

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 15 °C
Ρόδος 26 °C
Agalega Islands 26 °C
ฮาวานา 30 °C
ปอร์โตแปรงซ์ 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ