สภาพอากาศ อเมริกันซามัว

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 27 °C
Espargos 26 °C
วัลเลตตา 28 °C
Ρόδος 26 °C
Saint Helena Island 20 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ