สภาพอากาศ ประเทศบาร์เบโดส

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 6 °C
Palma de Mallorca 15 °C
Espargos 21 °C
Ρόδος 17 °C
Agía Nápa 18 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ