สภาพอากาศ ประเทศบังกลาเทศ

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
วัลเลตตา 22 °C
Agía Nápa 25 °C
Îles Glorieuses 27 °C
Cité La Cure 25 °C
Le Donjon 6 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ