สภาพอากาศ ประเทศบุรุนดี

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 14 °C
Cagliari 24 °C
Saint-Denis 26 °C
Crête Anita 4 °C
Key West 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ