สภาพอากาศ ประเทศบุรุนดี

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 6 °C
Cagliari 14 °C
Faux Sommet 18 °C
Nassau 25 °C
Varadero 25 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ