สภาพอากาศ ประเทศบุรุนดี

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 27 °C
Espargos 24 °C
Saint-Denis 25 °C
Le Donjon 5 °C
Nassau 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ