สภาพอากาศ ประเทศบุรุนดี

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 10 °C
Espargos 26 °C
Agía Nápa 28 °C
Saint Helena Island 20 °C
Saint-Denis 24 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ