สภาพอากาศ ประเทศบุรุนดี

10 days forecast

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
ท่าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิม นาเซอร์ 30 °C
เซาตูเม 28 °C
ซังตูอังตอนีอู 28 °C
Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport 26 °C
ฮาวานา 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ