สภาพอากาศ ประเทศบุรุนดี

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 12 °C
Saint-Denis 26 °C
ซังตูอังตอนีอู 28 °C
Europa Island 25 °C
Cargados Carajos Shoals 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ